V.Postanowienia końcowe

1 Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym Obrobkastali.com publikowanym pod adresem: www.sklep.obrobkastali.com oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2. Złożenie zamówienia oznacza zgodę Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia1997 r.

3. Zgodnie z art. 8 ust.3 pkt 2 lit. B) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kupujący jest zobowiązany do nie umieszczania w witrynie Sklepu ObrobkaStali.com treści o charakterze bezprawnym.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa w tym Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

5. Zamówienie złożone przez Internet, nabiera ważności w momencie, gdy Klient otrzyma elektroniczne potwierdzenie złożenia zamówienia.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

ZGŁOSZENIE

Zwrotu

Zakupiony towar

 

Data zakupu

 

Numer faktury

 

Imię i nazwisko kupującego

 

Dokładny adres

 

Adres e-mail

 

Telefon

 

Powód zwrotu

Krótki opis reklamacji

 

Forma płatności

Bank:....................................................................................

  Konto:.....................................................................................

 

Data i podpis kupującego